مزداوند، گردنه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

مَزداوَند، گردنه

(نام سابق: مزدوران) گردنه‌ای در استان خراسان رضوی، شهرستان سرخس، با ارتفاع ۱,۰۵۰ متر. سر راه مشهد به سرخس واقع شده است و شهر مزداوند در کنار آن جای دارد.