مزدقان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

مَزدَقان

رودخانه‌ای دایمی در استان مرکزی، شهرستان ساوه، با طول ۱۷۵ کیلومتر. از کوه‌های ۹۵کیلومتری غرب شمالی ساوه سرچشمه می‌گیرد، به‌سوی شرق روان می‌شود و پس از عبور از دشت جنوبی ساوه به خشک‌رودی تبدیل شده و ناپدید می‌شود. مازاد آب این رودخانه در بارندگی‌های فوق‌العاده به قره‌چای می‌ریزد. میانگین آبدهی سالانۀ رودخانۀ مَزدَقان ۹۰میلیون متر مکعب است.