مس (شیمی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مِس (شیمی)(copper)

توليد مس خالص از طريق الکتروليز

عنصری فلزی، بسیار چکش‌خوار، مفتول‌شدنی، به‌رنگ نارنجی ـ صورتی، بانماد Cu، عدد اتمی[۱] ۲۹، و جرم اتمی نسبی[۲] ۶۳.۵۴۶. کاربرد آن به‌سبب دوام زیاد، قابلیت تورق، رسانایی الکتریکی و گرماییِ خوب، و مقاومتش در‌برابر خوردگی است. مس اولین فلزی بود که انسان از آن برای ساختن ابزار به‌صورت نظام‌مند استفاده کرد. استخراج مس از معدن و ساختن ابزار از آن اساس فناوری عصر مس[۳] در دوران پیش‌تاریخی بود. آلیاژ[۴] آن با قلع[۵] برنز[۶] نام دارد که از مسِ خالص مستحکم‌تر است. تولید و کاربرد منظم این آلیاژ اساس فناوری عصر مفرغ[۷] در دوران پیش‌تاریخی بود. برنج آلیاژ[۸] سخت دیگری از مس و روی است. وجه تسمیۀ فلز مس واژۀ یونانیِ قبرس (کپیریوس) است، زیرا مس در آن‌جا به‌فراوانی استخراج می‌شد.

 


  1. atomic number
  2. relative atomic mass
  3. copper age
  4. alloy
  5. tin
  6. bronze
  7. bronze age
  8. alloy brass