مند، کوه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مُنْد، کوه

آتشکده کوه مند در شهرستان دشتي، بوشهر

رشته‌کوهی در استان بوشهر، با طول ۸۵ کیلومتر و عرض متوسط دوازده کیلومتر. این رشته‌کوه به موازات خط ساحلی شهرستان‌های تنگستان و دشتی کشیده شده و ارتفاع بلندترین نقطۀ آن ۷۸۹ متر ارتفاع است که در ۷۶کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر قرار دارد. رودخانۀ مُند، انتهای جنوبی این کوه را دور می‌زند و راه ساحلی بوشهر به بندر کنگان از دامنه‌های غربی آن می‌گذرد.