مهندس الملک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مهندس‌المُلک (۱۲۵۸‌ـ۱۳۳۵ش)

(لقب رضا نجمی) مؤلف‌ کتاب‌های‌ درسی.‌ فرزند باقر نجمی‌ تبریزی.‌ پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ در دارالفنون‌، به‌عنوان‌ معلم‌ ریاضی‌ به‌ تدریس‌ پرداخت‌ و در ۱۳۳۴‌ق به‌ مهندس‌الملک‌ ملقب‌ شد. او مؤلف‌ و مترجم‌ کتب‌ بسیاری‌ در زمینۀ‌ نقشه‌های‌ آموزشی‌، جغرافیا و ریاضیات‌ است‌. بعضی آثار او عبارت‌اند از اصول‌ علمی‌ هیئت (مخصوص‌ مدارس‌ متوسطۀ‌ پسرانه‌)؛ هندسۀ متوسطه (مخصوص‌ سال‌ سوم‌ دبیرستان‌های‌ پسران‌ و دختران‌)؛ هندسۀ ترسیمی (مدارس متوسطه).