موسسه استانداردهای بریتانیا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
موسسه استانداردهای بریتانیا
نام فارسی موسسه استانداردهای بریتانیا
نوع کاربری هیئت استانداردهای ملّی بریتانیا
نام لاتین British Standards Institution
نام های دیگر بــی اِس آی
علت تاسیس / تشکیل تفسیراستانداردهای فنّی بین‌المللی برای بریتانیا. همچنین، طرح استانداردهای اختصاصی خود و تصویب استانداردهایی برای کالاهای مصرفی که به استاندارد بی‌اِس معروف است. به‌علاوه، آزمایش محصولات به‌منظور بررسی انطباق آن‌ها با استاندارد


مؤسّسۀ استانداردهای بریتانیا (British Standards Institution)

مؤسّسه استانداردهاي بريتانيا

(یا: بــی اِس آی) هیئت استانداردهای ملّی بریتانیا. با این که دولت بودجۀ این مؤسسه را تأمین می‌کند، مستقل است. بی‌اِس‌آی استانداردهای فنّی بین‌المللی را برای بریتانیا تفسیر می‌کند. همچنین، استانداردهای اختصاصی خود را طرح و برای کالاهای مصرفی استانداردهایی تصویب می‌کند که به استاندارد بی‌اِس معروف است. به‌علاوه، محصولات را به‌منظور بررسی انطباق آن‌ها با استاندارد آزمایش می‌کند و محصول ممکن است نشان کایت بی‌اِس‌آی دریافت کند.