موشکی، تپه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

موشْکی، تپّه

محوطه‌ای باستانی در شمال روستای خیرآباد، در مَرودَشت، در ۱۶ کیلومتری جنوب شرقی صفۀ تَختِ جَمشید، در استان فارس. لوئی واندِنبِرگ، باستان‌شناس بلژیکی، در ۱۳۳۱ش و هیئت باستان‌شناسی دانشگاه توکیو در ۱۳۴۳ش آن‌جا را کاوش کردند. قدمت آثار فرهنگی تپۀ موشکی به عصر نوسنگی و حدود ۵۰۰۰پ‌م بازمی‌گردد. مردم تپۀ موشکی در عصر نوسنگی در کلبه‌های کوچک خشتی زندگی می‌کردند، سفال‌های منقوش می‌ساختند و پایۀ اقتصادی آنان‌ دامداری و کشاورزی بود.