مونولوگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مونولوگ (monologue)

(یا: تک‌گفتار) سخن گفتن یک‌نفره. گرچه از این اصطلاح معمولاً چنین برمی‌آید که یک اجرای نمایشی تک‌نفرۀ[۱] استادانه است، مونولوگ‌های ادبی غالباً قطعاتی نمایشی‌اند که در آن‌ها شخصیتی، خصوصیت ویژۀ خود را گاهی بی‌اختیار (همچون در مونولوگ‌های نمایشی) آشکار می‌سازند؛ تک‌گویی (حدیث نفس) در نمایش، کارکردی شبیه به مونولوگ دارد. مونولوگ در دیالوگ (گفت‌وگوی نمایشی) می‌تواند رخ دهد؛ مثلاً در گفت‌وشنودی که، در آن، فردی بی‌مقدمه حکایتی طولانی را آغاز می‌کند.


  1. solo performance