میخاییل رومانوف

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

میخائیل رومانوف (۱۵۹۶ـ۱۶۴۵)(Michael Romanov)

ميخائيل رومانوف

تزار روسیه از ۱۶۱۳. در دورانی که روسیه دچار آشوب و حملات بیگانگان بود مجمع ملی، میخائیل را در مقام تزار روسیه به‌رسمیت شناخت. نخستین تزار از خاندان رومانوف[۱] که تا ۱۹۱۷ بر روسیه فرمان ‌راندند.

 


  1. Romanov