میدان حرم مطهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

میدان حرم مُطهّر (مشهد)

تقاطع خیابان‌های طبرسی، آیت‌‌الله شیرازی و بالا خیابان (آیت‌الله شیرازی) و نواب صفوی (پایین خیابان) در مشهد. در نیمۀ اول دورۀ رضاشاه پهلوی در نوسازی‌های شهر مشهد احداث شده است. از مکان‌های آن آستان قدس رضوی، مهمان‌سرای آستان قدس، موزۀ آستان قدس، کتابخانۀ آستان قدس، آرامگاه شیخ بهایی، مسجد گوهر‌شاد، کتابخانه مسجد گوهر‌شاد، بازار رضا، مسجد کرامت، درمانگاه و زایشگاه رازی و هتل‌های رضا، قصر، نیکو، طوس، اطلس و آذربایجان‌اند.