میدان عدالت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

میدان عدالت (مشهد)

در تقاطع خیابان‌های جلالیه (مصلی) و میدان وحدت در مشهد. در دورۀ قاجار محل به‌دارزدن تبهکاران بود و میدان اعدام نامیده می‌شد. بعدها میدان عدالت نامیده شد. از آن‌جا راهی به طرف نیشابور و تهران و راهی به طرف سرخس می‌رود. احتمالاً در آن‌جا دروازه‌ای بوده است، زیرا به آن دروازۀ سرخس نیز می‌گفتند. مدخل اصلی شهر و محل بسیار مهمی بود و کاروان‌سراها و بناهای بسیار، ازجمله بازار مال‌فروش‌ها، در آن‌جا قرار داشت. خیابان جلالیه یا مصلی از آن منشعب می‌شود. میدان وحدت در شمال آن قرار دارد.