میرزا آقاتبریزی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:12, 12 September 2020 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

میرزاآقا تبریزی (قرن ۱۳ق)

نمایش‌نامه‌نویس ایرانی دورۀ قاجار. از نخستین کسانی است که نمایش‌نامه‌هایی به سبک جدید نوشته است. متأثر از سبک نمایش‌‌نامه‌های کمدی، انتقادی و اجتماعیِ آخوندزاده بود. وی زبان روسی می‌دانست و در دوره‌ای منشی اول سفارت فرانسه بود. ازجمله نمایش‌نامه‌های او که در حوالی ۱۲۸۷ق نوشته و پرداخته است: سرگذشت اشرف‌خان حاکم عربستان در ایام توقف او در تهران؛ طریقۀ حکومت زمان‌خانِ بروجردی و سرگذشت آن ایام؛ حکایت کربلا رفتنِ شاه‌قلی میرزا و سرگذشت ایام توقف چند روزه در کرمانشاهان؛ حکایت عاشق‌شدنِ آقا هاشم خلخالی به سارا نام؛ حکایت حاجی احمد مشهور به حاجی مرشد کیمیاگر؛ رسالۀ اخلاقیه (به نثر).

سه نمایش‌نامه‌ای که منسوب به میرزا ملکم خان است، برطبق تحقیقات جدید، متعلّق به میرزا آقا تبریزی است.