میقات

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

میقات
در اسلام، مکان‌های مختص احرام‌بستن. میقات دَه مکان است: ۱. مسجد شَجَره: میقات اهل مدینه است؛ ۲. جُحفه: میقات اهالی شام، اردن، لبنان، اروپا و کسانی که از کانال سوئز به مکه می‌رسند، است و فاصلۀ آن تا مکه ۲۲۰ کیلومتر است؛ ۳. یَلَمْلَم: میقات اهل یمن؛ نام کوهی است از سلسله‌جبال تهامة که در جنوب مکه و در ۸۴کیلومتری آن واقع است؛ ۴. وادی‌العقیق: میقات عراقی‌ها و اهالی نجد و همۀ کسانی که از شمال شرقی مکه به شهر وارد می‌شوند، و فاصلۀ آن تا مکه ۹۴ کیلومتر است؛ ۵. قَرْن‌المنازل: میقات اهل طائف است. قرن‌المنازل، کوهی است مشرف بر عرفات در نزدیکی طائف و تا مکه ۹۴ کیلومتر فاصله دارد؛ ۶. مکۀ مکرمه: میقات احرام برای حج تمتع است؛ ۷. منزلی که شخص در آن سکونت دارد. برای کسی که منزل او نزدیک‌تر از مواقیت به مکۀ مکرمه است؛ ۸. الجُعْرانه: میقات اهالی مکه برای حج قِران و اِفراد است، و یازده کیلومتر تا مکه فاصله دارد؛ ۹. مجاذات المواقیت: از مجاذات مواقیت فوق نیز می‌توان احرام بست؛ ۱۰. اَدْنَی‌الحل: میقات عمرۀ مفرده است.