میلان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

میلان

از طوایف بزرگ کُرد نواحی مرزی ایران و جمهوری خودمختار نخجوان و جمهوری ترکیه، مرکب از تیره‌های مختلف، مشتمل بر ۱۳۸۷ خانوار چادرنشین. سردسیر میلان‌ها در سیه‌چشمه و برخی ارتفاعات مرزی ایران و ترکیه و گرمسیر آنان در سواحل رودخانۀ ارس برگزار می‌شود. میلان‌ها سنی مذهب‌اند و بسیاری از آن‌ها در قرن اخیر در اراضی زمستانی و تابستانی خود یکجانشین شده‌اند. میلان‌های ماکو در قرن‌های ۱۱ و ۱۲ق تا انقراض حکومت موروثی بیات‌های ماکو، از رعایا و گله‌داران آنان بودند. گروهی از میلان‌ها با تشکیل جمهوری خودمختار مهاباد، به آن پیوستند (۱۳۲۴ش).