میل آهنگان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

میلِ آهنگان

(یا: برج آهنگان) در دوکیلومتری شمال مشهد از دورۀ تیموری. از داخل هشت‌ضلعی و از خارج مدور است و هشت نیم‌ستون تزیینی و دو پنجره دارد. با کاشی‌هایی به شکل گل و ستاره و صلیب به رنگ‌های لاجوردی و فیروزه‌ای و کتیبه‌های کاشی‌کاری بر روی نیم‌ستون‌ها تزیین شده است. مدفن یکی از زنان سلسلۀ تیموریان است.