میم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

میم (لال‌بازی)

رجوع شود به :پانتومیم