میهنه، روستا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

مَیهَنَه، روستا

(یا: مِهْنه) روستای تاریخی معروفی در ناحیۀ خاوران. این روستا زادگاه ومدفن ابوسعید ابوالخیر بود. در روزگار حیات او شهرت و اعتبار فراوانی داشت و سلجوقیان در آبادانی آن کوشا بودند. با حملۀ ترکان غز روبه انحطاط نهاد. مدت‌ها قبله‌گاه صوفیان و مردم صاحبدل بود و مکان مقدسی به‌شمار می‌رفت.