ناصح، محمدعلی (۱۲۷۷ـ ۱۳۶۵ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ناصح، محمّدعلی (۱۲۷۷ـ ۱۳۶۵ش)

شاعر و ادیب ایرانی. از ادیبان و شاعران سنت‌گرای عصر خود بود و سروده‌هایش در انجمن‌های ادبی مورد توجّه قرار داشت. او، خود، رئیس انجمن ادبی ایران بود. بخشی از دیوانش در ۱۳۴۴ در تهران با مقدمۀ خلیل خطیب رهبر نشر یافته است.