نای بند، خلیج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

نای‌بَند، خلیج

خلیج کوچک یا شاخابه‌ای در ساحل شمالی خلیج فارس، استان بوشهر. در ۷۰کیلومتری جنوب شرقی بندر کنگان قرار دارد. عرض دهانۀ آن ۸ کیلومتر و میزان فرورفتگی آن در خشکی شش کیلومتر است. بندر عسلویه در شمال و دماغۀ نای‌بند در جنوب این خلیج واقع شده‌اند.