نبرد لایپزیگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نبرد لایْپْزیگ (Battle of Leipzig)

(یا: نبرد ملل[۱])، نبردی از ۱۶ تا ۱۹ اکتبر ۱۸۱۳ در شهر لایپزیگ[۲] و اطراف آن بین سپاهیان دول متفق اتریش، روسیه، و پروس[۳] با ناپلئون؛ و به شکست قطعی ناپلئون و پایان‌یافتن سیطره و نفوذ فرانسه بر آلمان و لهستان انجامید. این نبرد بین حدود ۱۸۵ هزار سرباز ارتش ناپلئون و حدود ۳۲۰هزار نیروی کشورهای متفق به‌وقوع پیوست. نبرد لایپزیگ از خونین‌ترین جنگ‌های ناپلئون بود و شکست وی در این نبرد به پایان‌گرفتن سیطرۀ فرانسه بر شرق رودخانۀ راین انجامید.

 


  1. Battle of the Nations
  2. Leipzig
  3. Prussia