نبرد مسکو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نبرد مُسْکو (Battle of Moscow)

نبرد مُسْکو

در جنگ جهانی دوم، حملۀ ناموفق آلمانی‌ها به مسکو از اکتبر ۱۹۴۱ تا ژانویۀ ۱۹۴۲. تصرف مسکو از اهداف اصلی در برنامۀ تهاجم آلمان به شوروی، معروف به عملیات بارباروسا[۱]، بود و ناکامی در تصرف این شهر ضربه‌ای شدید بر استراتژی نظامی آلمان وارد آورد.

 


  1. Barbarossa