نرون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نِرون (۳۷ـ ۶۸م)(Nero)

نِرون

(یا نِرو؛ نام اصلی‌: لوکیوس دومیتیوس آهنوباربوس[۱]) امپراتور روم از ۵۴م. دستور قتل مادرش، آگریپینا[۲]، و اوکتاویا[۳]، همسرش، را صادر کرد (۵۹م). آتش‌سوزی بزرگ رُم را به گردن مسیحیان انداخت (۶۴م) و به تعقیب و آزار آنان پرداخت. توطئه‌ای علیه او کشف شد (۶۵م). شورش‌های دیگری نیز در ۶۸م روی داد، و او خودکشی کرد. پدرش دومی‌تیوس آهنوباربوس بود و کلودیوس[۴] امپراتور روم، او را به فرزندی پذیرفت و نِرون پس از او امپراتور شد. شاعر و هنرشناس بود، و دربرابر مردم بازیگری می‌کرد و آواز می‌خواند.

 


  1. Lucius Domitius Ahenobarbus
  2. Agrippina
  3. Octavia
  4. Claudius