نسلرود، کارل روبرت (۱۷۸۰ـ۱۸۶۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

نِسِلْرود، کارْل روبِرْت (۱۷۸۰ـ۱۸۶۲)(Nesselrode, Karl Robert)

نِسِلْرود، کارْل روبِرْت

مُلقّب به کنت نسلرود[۱]. وزیر خارجۀ روسیه (۱۸۱۴ـ ۱۸۵۶). از مخالفان سرسخت انقلاب‌طلبان بود. در کنگره‌های وین[۲]، آخن[۳]، تروپاو[۴]، لایباخ[۵]، و ورونا[۶] شرکت کرد و می‌کوشید از اصلاحات مردم‌پسند یا استقلال کشورها جلوگیری کند. سیاست او در ضعیف نگه‌داشتن عثمانی تا ۱۸۴۱ نتیجه‌بخش بود، اما در این سال‌ با امضای توافق‌نامۀ تنگه‌ها[۷] مجموعه حوادثی روی داد که به جنگ کریمه[۸] انجامید. در ۱۸۵۶ پیمان پاریس[۹] را امضا کرد؛ این پیمان به جنگ کریمه پایان داد و حاکی از دوران توسعه‌طلبی گسترده‌تر روسیه در آسیا بود.

 


  1. Count Nesselrode
  2. Vienna
  3. Aachen
  4. Troppau
  5. Laibach
  6. Verona
  7. Straits Convention
  8. Crimean War
  9. Treaty of Paris