نفریت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نِفْریت (nephritis)

(یا: بیماری برایت[۱]) اصطلاحی عام برای توصیف التهاب کلیه. شدت این بیماری متغیر است و به دو شکل حاد یا مزمن دیده می‌شود. شکل حاد اغلب به‌دنبال نوعی عفونت استرپتوکوکی پدید می‌آید. درمان بیماری طیف وسیعی از اقدامات را دربر‌می‌گیرد و از تجویز پادزی‌ها تا دیالیز[۲] یا پیوند[۳] متغیر است.

 


  1. Bright’s disease
  2. dialysis
  3. transplant