نفریت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

نِفْریت (nephritis)

(یا: بیماری برایت[۱]) اصطلاحی عام برای توصیف التهاب کلیه. شدت این بیماری متغیر است و به دو شکل حاد یا مزمن دیده می‌شود. شکل حاد اغلب به‌دنبال نوعی عفونت استرپتوکوکی پدید می‌آید. درمان بیماری طیف وسیعی از اقدامات را دربر‌می‌گیرد و از تجویز پادزی‌ها تا دیالیز[۲] یا پیوند[۳] متغیر است.

 


  1. Bright’s disease
  2. dialysis
  3. transplant