نمسیس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نِمِسیس (Nemesis)

نِمِسيس

در اساطیر متأخر یونان، الهۀ[۱] انتقام. او انسان‌ها را به‌ویژه به‌سبب تکبر و بی‌حرمتی به خدایان و رفتار منافی با عرف جامعه مجازات می‌کرد. در ابتدا، وظیفۀ نمسیس حفظ نظم و تناسب در امور انسان‌ها بود؛ او تجسم خشمِ ناشی از مشاهدۀ رفاه غیرمنصفانه یا بیش از حد دیگران بود و تعادل طبیعی را به زندگی انسان‌ها باز می‌گرداند. مثلاً در افسانۀ پولوکراتس[۲] ساموس[۳] که در‌پی گسستن اتحاد آماسیس[۴]، شاه مصر، با ساموس به‌دلیل موفقیت پولوکراتس، به مرگی زودرس دچار شد. در روایتی، این الهه برای فرار از دست زئوس[۵]، شاه خدایان، خود را به‌شکل‌های مختلف، به‌ویژه ماهی و پرنده درآورد. سرانجام تخمی گذاشت که چوپانی آن را به لِدا[۶] داد؛ لدا بر‌طبق افسانه‌ها، مادر هلن[۷] و دو برادر به نام‌های کاستور[۸] و پولوکس[۹] (پولودیوکیس‌ها[۱۰] یونانی) بوده است.

 


  1. goddess
  2. Polycrates
  3. Samos
  4. Amasis
  5. Zeus
  6. Leda
  7. Helen
  8. Castor
  9. Pollux
  10. Polydeuces