نوخندان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

نوخَندان
شهری در استان خراسان رضوی، شهرستانِ درگز، و مرکز اداری بخش نوخندان. با ارتفاع ۶۶۵ متر، در منطقه‌ای کوهستانی، در ۱۴۷کیلومتری شمال غربی مشهد و ۱۳‌کیلومتری غرب شمالی درگز، سر راه مرزی درگز به امامقلی و قوچان، قرار دارد. رود درونگر از کنار این شهر می‌گذرد. اقلیم این شهر معتدلِ مایل به گرم و خشک و جمعیت آن ۳,۰۳۵ نفر است (۱۳۸۵).