نوروبلاستوم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نوروبلاسْتوم (neuroblastoma)

توموری بدخیم، با منشأ یاخته‌های عصبی رویانی. این تومور غالباً در غده‌های فوق‌کلیوی[۱] مشاهده می‌شود. توده‌های ثانوی ممکن است به‌صورت منتشر در بدن ایجاد شوند.

 


  1. adrenal glands