نوری، میرزا آقاخان (۱۲۲۲ـ۱۲۸۱ق)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نوری، میرزا آقاخان (۱۲۲۲ـ۱۲۸۱ق)

نوري، ميرزا آقاخان

شهرت میرزا نصراله‌خان، ملقب به اعتمادالدوله، صدر اعظم معروف دوران ناصرالدّین‌شاه. در اواخر سلطنت محمد‌شاه‌ به‌سبب خیانت در امانت مغضوب شد و به تبعید رفت. در دورۀ صدارت امیرکبیر، از تبعید آزاد شد و پس از مدتی به مخالفان امیر پیوست و با عزل امیرکبیر، به صدارت رسید و مقامات‌ عالی‌ کشور را به‌ بستگان‌ و نزدیکان‌ خود واگذار کرد. در دوره‌ صدارتش‌ بی‌کفایتی‌ فراوان‌ نشان‌ داد و انگلستان‌ با تهدید و تصرف‌ بوشهر، جدایی افغانستان‌ را از ایران‌ قطعیت بخشید. سرانجام‌ شاه‌ او را در ۱۲۷۵ق عزل‌ و همه‌ بستگانش‌ را از کار برکنار و املاک‌ آن‌ها را ضبط‌ نمود. میرزا آقاخان‌ هفت‌ سال‌ در اراک‌، یزد، اصفهان‌ و قم‌ در حال‌ تبعید به‌‌سر برد و سرانجام براثر بیماری در قم‌ درگذشت‌ و در نجف‌ به‌‌خاک‌ سپرده‌ شد. او مردی‌ خوش‌ ذوق، ادیب‌ و ادب‌ پرور بود و در تزیین‌ بقاع‌ متبرکه‌ می‌کوشید.