نوشهر، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:18, 20 May 2023 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

نوشَهر، شهر

ميدان آزادي شهر نوشهر

واقع در استان مازندران، مرکز اداری شهرستان نوشهر. با ارتفاعی در حدود ۲۰ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد، در جلگه‌ای ساحلی و منطقه‌ای جنگلی، در ۱۰۹کیلومتری شمال تهران و ۱۳۹کیلومتری غرب ساری، در دهانۀ رودخانۀ ماشِلک، سر راه ساحلی چالوس به نور و محمودآباد، قرار دارد. اقلیم آن معتدلِ مایل به گرم و نیمه‌مرطوب و جمعیت آن ۴۲,۱۷۵ نفر است (۱۳۸۵ش). تا پیش از ۱۳۱۰ش، دهکدۀ کوچکی به نام دِه نو بود. از آن جایی که از موقعیت مناسبی برای احداث تأسیسات بندری برخوردار بود، به‌سرعت رو‌به توسعه و عمران نهاد و دو موج‌شکن بزرگ در دریا ساخته شد و از لنگرگاه‌های خوب شمال کشور شد و شهر چالوس، که از سابقۀ طولانی‌تری برخوردار بود، به‌صورت یکی از بخش‌های تابعۀ آن درآمد. در تقسیمات کشوری ۱۳۸۲ش، چالوس از آن جدا و شهرستان مستقلی شد.