نوغان، محله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

نُوغان، محلّه

قدیمی‌ترین محلۀ مشهد در شمال شرقی آن. همنام دومین شهر ولایت توس قدیم است. دروازۀ آن و بخشی از حصار کنگره‌دار شهر که در آن قسمت قرار داشت تا دهۀ ۱۳۴۰ش باقی بود. احتمالاً در دورۀ قاجار دروازۀ دیگری به نام میرعلی آمویه یا میر علمون در آن احداث شده است. از قسمت‌های آن، راسته و چهارسوی نوغان که تخت داروغۀ شهر در آن‌جا قرار داشت، کوچۀ مروی‌ها، کوچۀ بخارایی‌ها، کوچۀ حوض خرابه، کوچۀ قراول خانه، کوچۀ قزاق‌خانه، کوچۀ پل سنگی و کوچۀ سیاهان بود. مسجد جامع از دورۀ سلجوقی، چند آب‌انبار ازجمله آب‌انبار چهل‌پایه، همچنین مسجد خونی، مسجد هفت در، مسجد کشمیری‌ها، مسجد کردها، و مسجد محراب‌خان در بازار نوغان از دورۀ صفوی و مدرسه‌های ابدال‌خان و عباس قلی‌خان در این محله قرار دارند. بیمارستان امریکایی مشهد، و گورستان قتلگاه در این محله بود که به گورستان باغ رضوان تبدیل شده بود. اهالی آن به ماجراجویی شهرت داشتند.