نژاد (جانورشناسی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نژاد (جانورشناسی)(breed)

گروه مشخصی از جانوران اهلی در یک گونه، دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌های مشخص که با انتخاب مصنوعی[۱] تولید می‌شوند.

 


  1. artificial selection