نکار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نِکار (Neckar)

رود نکار در نزدیکی اشتوتگارت

رودی در آلمان[۱]، ریزابۀ رود راین[۲]، با 367 کیلومتر طول و 706 متر ارتفاع. از سرچشمه‌اش در دامنه‌های شرقی جنگل سیاه[۳]، به‌سمت شمال غربی می‌پیچد و از توبینگن[۴]، اشتوتگارت[۵]، هایلبرون[۶]، و هایدلبرگ[۷] می‌گذرد و در مانهایم[۸] به راین می‌پیوندد. کشتی‌رانی در آن تا پلوخینگن[۹] امکان‌پذیر است.

 


  1. Germany
  2. Rhine
  3. Black Forest
  4. Tübingen
  5. Stuttgart
  6. Heilbronn
  7. Heidelberg
  8. Mannheim
  9. Plochingen