نیم بالان

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نیم‌بالان (Hemiptera)
راسته[۱]ای بزرگ از حشرات[۲]، با حدود ۵۵هزار گونه از‌جمله شته‌ها، سن‌ها و شپشک‌ها. نیم‌‌بالان در رده حشرات[۳]، شاخۀ بندپایان[۴] قرار دارند. این راسته به دو زیرراسته تقسیم می‌شود. اعضای زیرراستۀ جوربالان[۵] آفت گیاهان‌اند. اندازه‌هایی کوچک یا متوسط، از سه میلی‌مترتا چندین سانتی‌متر‌ دارند. معمولاً دارای دو جفت بال‌اند که در هنگام استراحت آن‌ها را به‌صورت شیب‌دار روی بدن نگه می‌دارند. بال‌های جلویی به‌صورت منظم با کیتین[۶] ضخیم شده است. انواع بی‌بال آن‌ها نیز فراوان است. این زیرراسته شامل بسیاری از آفات کشاورزی است که برخی از آن‌ها ناقل ویروس‌های گیاهی‌اند. گروه‌های مهم این خانواده‌ها عبارت‌اند از الیرودیدا[۷]، شته‌های سفید[۸]؛ افردیدا[۹]، شته‌های سبز[۱۰]؛ سیکادیدا[۱۱]؛ خانواده زنجرک‌ها[۱۲]؛ سیلیدا[۱۳]، و شپشک‌های گیاهی[۱۴]. بالاخانوادۀ[۱۵] کوکوئیدا[۱۶]، شته آردی[۱۷] و شته‌های فلس[۱۸]، شامل شانزده خانواده دیگر است که بسیاری از آن‌ها مهم‌اند. حشرات لاکی[۱۹] از آن جمله‌اند که لاکی شیشه‌ای تولید می‌کنند. شته‌ها و شپشک‌های گیاهی به دامنۀ وسیعی از انواع گیاهان ازجمله غلات، سبزیجات، درختان مثمر و سایر درختان حمله و آن‌ها را نابود می‌کنند. شته‌ها، از مهم‌ترین گروه‌های آفت و ناقل بیش از ۵۰ بیماری گیاهی‌اند. زیرراسته ناجوربالان[۲۰] اعضای این زیرراسته، به‌سبب داشتن بال جلویی، که به‌صورت نامنظم با کیتین ضخیم شده است، شناخته می‌شوند. این زیرراسته به دو گروه تقسیم می‌‌شود، گیمنوسراتا[۲۱]، با شاخک‌هایی معمولاً بلندتر از طول سر، از آن جمله است. این گروه حشرات خشکی‌زی یا آب‌سوارند. در این گروه حدود ۴۰ خانواده وجود دارد که تعداد کمی از آن‌ها دارای گونه‌های آفت کشاورزی‌اند. پیروکوریدا[۲۲] پنبه‌ رنگ‌کن[۲۳]، بیشترین صدمات را وارد می‌کند؛ کورایده[۲۴]، شته‌های پنج‌بخشی یا پنج بخشیان[۲۵] و تینگیدا[۲۶] اهمیت کمتری دارند. اغلب اعضای سایر خانواده‌ها شکارچی‌اند و از حشرات دیگر تغذیه می‌کنند. سه خانوادۀ تیرۀ ساس‌ها[۲۷]، پولی‌سنترا[۲۸]؛ ردوویدا[۲۹] خونخوارِ فعال پستانداران و پرندگان‌اند. پولی‌سنتراها فقط به خفاش‌ها حمله می‌کنند. زیرراستۀ کریپتوکراتا[۳۰] اعضای این زیرراسته دارای شاخک‌هایی کوتاه‌تر از طول سرشان‌اند که اغلب مخفی است. این حشرات معمولاً شکارچی و آبزی حقیقی‌اند و برای شنا سازش یافته‌اند. خانواده‌های این گروه عبارت‌اند از تیره کلان آب‌ساسان[۳۱]، ساس‌های آبی غول‌پیکر[۳۲]؛ کورزیدا[۳۳]، سوسک‌های قایقران[۳۴]؛ نپیده[۳۵]، عقرب آبی[۳۶]؛ نوتونسیدا[۳۷]، پشت آبروک[۳۸].

 


 1. order
 2. insects
 3. Insecta
 4. Arthropoda
 5. Homoptera
 6. Chitin
 7. Aleyrodidae
 8. Whitefiles
 9. Aphididae
 10. greenflies
 11. Cicadidae
 12. Cicadellidae
 13. Psyllidae
 14. plant lice
 15. super family
 16. Coccoidea
 17. mealy bug
 18. scale insects
 19. lac insects
 20. Heteroptera
 21. Gymnocerata
 22. Pyrrhocorridae
 23. cotton-stainers
 24. Coreidae
 25. Pentastomidae
 26. Tingidae
 27. Cimicidae
 28. Polyctenidae
 29. Reduviidae
 30. Cryptocerata
 31. Belostomatidae
 32. giant water bugs
 33. Corixidae
 34. water batman
 35. Nepidae
 36. water-scorpions
 37. Notonectidae
 38. back swimmers