هریرود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

هَریرود

رودخانه‌ای مرزی در استان خراسان رضوی، با طول ۱,۱۲۰ کیلومتر. در مرز ایران، افغانستان، و ترکمنستان قرار دارد. این رودخانه از کوه‌های بابا در خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و روبه شهر هرات به‌سوی غرب روان و به مرز ایران و افغانستان وارد می‌شود. در نقطۀ مرزی به‌سوی شمال متوجه می‌شود و با نام رود تجن بخشی از خط مرزی ایران و افغانستان و جمهوری ترکمنستان را به طول ۲۲۵ کیلومتر تشکیل می‌دهد و در صحرای قره‌قوم، واقع در ترکمنستان، ناپدید می‌شود. میانگین آبدهی سالیانۀ این رودخانه در بخش مرزی ایران و ترکمنستان ۸۳۰ میلیون متر مکعب است.