هلیلان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هُلِیْلان

ویرانه‌های شهری باستانی در استان لرستان. رود سیمره از کنار آن می‌گذرد و احتمالاً به عهد عیلامی‌ها تعلق دارد.