هلیلان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\4' به '<!--4')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

هُلِیْلان

ویرانه‌های شهری باستانی در استان لرستان. رود سیمره از کنار آن می‌گذرد و احتمالاً به عهد عیلامی‌ها تعلق دارد.