هملت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هَمْلِت (Hamlet)

صحنه‌اي از نمايش هملت

تراژدیِ نوشتۀ ویلیام شکسپیر[۱]، که اولین‌بار بین ۱۶۰۱ تا ۱۶۰۲ به روی صحنه رفت. هملت، درپی تردید بسیار، انتقام خون پدرش، پادشاه دانمارک، را از عموی خود کلودیوس[۲] می‌گیرد که با مادر او ازدواج کرده است. نمایش با مرگ هر سه نفر به پایان می‌رسد. هملت که به خواستۀ روح پدرش درپی انتقام است، درمانده میان عشق و نفرت به مادر، موجب مرگ محبوب خود، اوفلیا[۳]، پدر و برادر او و همدرسی‌هایش رُوزِنکرنتس[۴] و گیلدِنسترن[۵] می‌شود. هملت در تک‌گفتار معروفش، که با «بودن یا نبودن» شروع می‌شود، به خودکشی می‌اندیشد.

 


  1. William Shakespeare
  2. Claudius
  3. Ophelia
  4. Rosencrantz
  5. Guildenstern