هندواروپایی، زبان های

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

هِنْدواروپایی، زبان‌های (Indo-European Languages)
وسیع‌ترین خانوادۀ زبان‌های دنیا. خود مشتمل بر زیرمجموعه‌های زبانی است که عبارت‌اند از آلبانیایي[۱]، ارمني[۲]، سلتی[۳]، ژرمنی[۴]، یونانی، هندوايراني[۵]، ایتالیایی (مشتمل بر زبان‌های رومیایی)، اسلاوی[۶]، دو زبان مردۀ آناتولیایی[۷] (مشتمل بر حِتّی و طُخاری[۸]). امروزه در حدود ۱میلیارد و ۶۰۰میلیون نفر به زبان‌های هندواروپایی تکلم می‌کنند.

 


  1. Albanian
  2. Armenian
  3. Celtic
  4. Germanic
  5. Indo-Iranian
  6. Slavic
  7. Anatolian
  8. Tocharian