هندوکش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هِنْدوکُش

نمايي از قله تيريچ مير

رشته‌کوهی[۱] در مرکز آسیا، به طول ۸۰۰ کیلومتر. بلندترین قلۀ آن تیریچ میر[۲] با ارتفاع ۷,۶۹۰ متر، در پاکستان قرار دارد. گردنۀ خیبر، به طول ۵۳ کیلومتر، پاکستان را به افغانستان متصل می‌کند؛ بابُر[۳] و سایر مهاجمان از این راه برای حمله به هند استفاده کردند.

 


  1. mountain range
  2. Tirich Mir
  3. Babur