هندوکش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:26, 19 February 2023 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

هِنْدوکُش

نمايي از قله تيريچ مير

رشته‌کوهی[۱] در مرکز آسیا، به طول ۸۰۰ کیلومتر. بلندترین قلۀ آن تیریچ میر[۲] با ارتفاع ۷,۶۹۰ متر، در پاکستان قرار دارد. گردنۀ خیبر، به طول ۵۳ کیلومتر، پاکستان را به افغانستان متصل می‌کند؛ بابُر[۳] و سایر مهاجمان از این راه برای حمله به هند استفاده کردند.

 


  1. mountain range
  2. Tirich Mir
  3. Babur