هواپیمای واگرد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هواپیمای واگرد (convertiplane)

هواپيماي واگرد

نوعی هواپیمای‌ عمودپرواز[۱].‌ روی‌ بال‌هایش‌ ملخ‌هایی‌ نصب‌ شده‌ است که برای‌ برخاستن‌ از زمین افقی‌ می‌چرخند، اما برای‌ پرواز افقی کج‌ می‌شوند و عمودی‌ می‌چرخند. این‌ هواپیما هنگام‌ برخاستن‌ از زمین‌ شبیه‌ هلیکوپتر دوملخه‌ای[۲] است‌ که‌ هر دو ملخ‌ آن‌ رو به‌ آسم ان‌اند. وقتی‌ هواپیما به‌ سرعت‌ مناسب‌ برای‌ پرواز رو به‌ جلو می‌رسد، ملخ‌های‌ آن‌ آرام‌آرام به‌ جلو خم‌ می‌شوند تا کاملاً رو به‌ جلو قرار گیرند. انواع گوناگونی از هواپیماهای‌ واگرد طراحی شد، ازجمله هواپیمای‌ اِل‌تی‌وی ـ هلی‌یر ـ راین ایکس‌سی ـ ۱۴۲، طراحیِ امریکا، با بال‌هایی‌ که‌ چهار موتور ملخ‌دار[۳] روی‌ آن‌ها نصب‌ می‌شد، و هواپیمای‌ آلمانی‌ وی‌سی ـ ۴۰۰ که در نوک‌ هر یک‌ از بال‌هایش‌ دو ملخ‌ قرار داشت‌. هیچ‌یک‌ از این‌ هواپیماها تولید نشد. در هواپیمای اُسپری وی ـ ۲۲‌[۴]، طرح‌ مشترک‌ بل[۵] و بوئینگ[۶]، یک‌ جفت‌ موتور کج‌شونده‌ در نظر گرفتند‌ و ملخ‌های‌ آن‌ به‌ فاصلۀ‌ ۱۱.۵ متر در انتهای‌ بال‌ها نصب‌ شد. این‌ هواپیما برای‌ حمل ۵۰ مسافر به‌ مراکز شهرها طراحی‌شده‌ بود. سقوط‌ دو نمونۀ اولیۀ این‌ هواپیما سبب‌ شد طرح آن را تغییر دهند (۱۹۹۴)، اما پروژه‌ ساخت این هواپیما همچنان‌ ادامه‌ دارد.

 


  1. (Vertical takeoff and landing craft (VTOL
  2. two-rotor helicopter
  3. propeller
  4. V-22 Ospery
  5. Bell
  6. Boeing