هوسالند

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\4' به '<!--4')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

هوسالَنْد (Hausaland)
فلات‌های پهناور و کم‌ارتفاعی (۵۰۰ متر) در شمال و شمال غربی نیجریه. اقوام هوسائی‌ زبان در آن سکونت دارند. این جلگه‌ها عمدتاً علفزارند. محصولاتی چون پنبه، بادام‌زمینی، ذرت، و ارزن در آن کشت می‌شود.