هوهنور

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\4' به '<!--4')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

هوهْنور

(یا: کلید اَنشان) سرزمین یا شهری در عیلام باستان. در کتیبه‌های عیلامی و بین‌النهرینی از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا تسلط بر آن‌جا تسلط بر انشان بود؛ بنابراین، چون عیلام‌شناسان جلگۀ مرودشت در استان فارس را اَنشان باستان می‌دانند، هوهنور شاید بین مَرودشت و خوزستان و شاید ناحیۀ بختیاری امروزی باشد. هوهنور با معابد شکوهمندی معروف بود که با معابد شوش رقابت می‌کردند. معبد خدای روهوراتیر در هوهنور هم‌تراز معابد خدای این‌شوشی‌ناک در شوش و دور اونتاش بود. هنوز آشکار نیست که هوهنور سرزمین و دولتی در ترکیب فدراسیون عیلام بود و یا شهری مستقل.