پارکر، متیو (۱۵۰۴ـ۱۵۷۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پارکِر، مَتیو (۱۵۰۴ـ۱۵۷۵)(Parker, Matthew)

پارکِر، مَتيو

کشیش انگلیسی، از ۱۵۵۹ به بعد سراسقف کنتربری[۱]. منشأ اصلاحات معتدلی در کلیسای دورۀ الیزابت اول شد. ابتدا پیش‌نماز آن بولین[۲] و سپس هنری هشتم[۳] بود و در عهد ادوارد ششم[۴] بارها ترفیع گرفت، ولی پس از روی‌کار‌آمدن مری اول[۵] (۱۵۵۳) ناچار به اختفا شد. الیزابت اول مقام سراسقفی به او داد (۱۵۵۹). در تدوین «اصول ۳۹گانۀ دین[۶]» (۱۵۶۳) و «کتاب مقدس نسخۀ اسقفان[۷]» (۱۵۶۸) سهیم بود.

 

 


  1. Canterbury
  2. Anne Boleyn
  3. Henry VIII
  4. Edward VI
  5. Mary I
  6. Thirty-nine Articles
  7. Bishops’ Bible