پارک ملی تندوره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

پارک ملّی تندوره

پارکی در استان خراسان رضوی بین قوچان و درگز. گردنۀ مشهور الله اکبر در جنوب شرقی، رشته‌کوه هزارمسجد در شرق و رشته‌کوه علی بلاغ در غرب آن است. در ۱۳۴۷ش با ۷۳,۴۳۵ هکتار مساحت منطقه حفاظت‌شده و سپس پارک وحش اعلام شد. در ۱۳۵۲ قسمتی از آن حذف و با مساحت ۵۳,۷۸۰ هکتار پارک ملی اعلام شد و در ۱۳۶۰، مساحت آن به ۳۷,۸۰۰ هکتار کاهش یافت. در شمال و غرب آن، منطقه‌ای حفاظت‌شده با همین نام و ۲۳هزار هکتار مساحت وجود دارد. در پیرامون آن قریه‌های کردنشین است. کوه تندوره که پارک به نام آن خوانده می‌شود، در مرکز آن است. ۴۱ چشمه و چاه دارد ازجمله چشمه کبک، چشمه دیوانه و چشمه اوته بلاغ دارد. پستاندارانی مانند پلنگ،‌ گراز، گربه پالاس، گرگ، رودک، انواع پرندگان و خزندگانی مانند مار جعفری، مار کبرا، مار شاخ‌دار و لاک‌پشت مهمیزدار در آن زندگی می‌کنند. انواع گیاهان دارویی در آن می‌روید. مهمان‌سرایی در درۀ چهل‌میر دارد و تفریحگاه مردم درگز است.