پانچ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پانْچ (آشامیدنی)(punch)

(یا: پونچ) نوشیدنی هندی، تهیه‌شده از الکل، آب میوه، شکر، ادویه و آب گرم.