پانچ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

پانْچ (آشامیدنی)(punch)

(یا: پونچ) نوشیدنی هندی، تهیه‌شده از الکل، آب میوه، شکر، ادویه و آب گرم.