پوستین دوز، غار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

پوسْتین‌دوز، غار

از غارهای مشهور و دیدنی واقع در منطقۀ شیروان و خراسان در ۶‌کیلومتری شمال شرقی روستای اوجلی در دامنۀ کوه‌های امام حاضر. روستای پوستین‌دوز که نام غار از آن گرفته شده، در ۳کیلومتری شرق این غار واقع است. دهانۀ غار بزرگ و گنبدی‌شکل است. عرضی بین چهارمتر و ارتفاعی در حدود سه متر دارد. فضای درون غار حرکت را دشوار می‌سازد و برای عبور از آن باید سینه‌خیز طی مسیر نمود. مسیر درون غار بسیار پیچ‌درپیچ است و حضور راهنما برای غارنوردی لازم است. طول مفید غار ۱۲۰ متر است و پیمودن آن حدود دو ساعت به طول می‌انجامد.