پونگویه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پوْنگوئِه (Pungwe)

رودی در موزامبیک، به طول ۳۰۰ کیلومتر. از تختال[۱] مانیکا[۲]، در شمال موتاره[۳]، در زیمبابوه، به سمت شرق و سپس به سمت جنوب شرقی تا بندر بیرا[۴]، در ساحل اقیانوس هند، جریان دارد.

 

 


  1. tableland
  2. Manica
  3. Mutare
  4. Beira